KONTROLA DOSTĘPU

Kontrola dostępu to funkcja udostępniana pomieszczeń lub grupy pomieszczeń w budynku poszczególnym wyznaczonym przez system osobom. Posiadają oni dostęp poprzez kod lub kartę, czy pastylkę. Najpopularniejsza jest kontrola wejścia jednostronna, ale wykonujemy również kontrolę dwustronną np. w przypadku konieczności zastosowania ISO lub w celu pełnej kontroli obiegu osób w budynku. Kontrola dostępu może być stosowana również w hotelach jako karta umożliwiająca wejście do konkretnego pokoju przez określony dobowo czas.

W naszych realizacjach wykorzystujemy producentów:

 • Roger
 • Satel
 • Galaxy
 • Bibi 

Kontrole dostępu wykonujemy dla:

 • serwerowni
 • bibliotek
 • archiwów
 • hoteli
 • drzwi wejściowych i korytarzy
 • magazynów
 • przedsiębiorstw chcących mieć kontrolę nad obiegiem dokumentów, pracowników, chcące udostępnić dostęp do konkretnych pomieszczeń wyłącznie osobom upoważnionym