KONSERWACJA

Przeprowadzanie regularnych konserwacji powoduje, że system dłuższy czas utrzymywany jest w sprawności, dzięki czemu przedłuża się jego żywotność, a wszelkie drobne usterki można wyłapać wcześniej i je dostatecznie szybko naprawić. Zapewnia to stałe funkcjonowanie zgodnie z przeznaczeniem oraz zapewnienie stałej ochrony i bezpieczeństwa na oczekiwanym poziomie.

Zapewniamy serwis on-line oraz telefoniczny kontakt z działem technicznym. Zapewniamy czas reakcji w przypadku awarii systemu zgodnie z ustalonym w umowie terminem. Posiadamy mobilne ekipy serwisowe, które wysyłamy do każdego miejsca w kraju.

Bardzo często przyjmujemy do konserwacji i serwisu również systemy przez nas nieinstalowane i doświadczamy zjawiska, które nas zaskakuje. Bardzo często Klienci nie mają świadomości, że pozostawiono mu system na kodach fabrycznych i z systemem może zrobić wszystko ktokolwiek kto miał z tym jakąkolwiek styczność w przeszłości.

Ponadto dokonujemy inwentaryzacji, sprawdzenia systemów już istniejących, czy audytów. Dokonujemy drobnych i większych pilnych napraw serwisowych często z dnia na dzień

Zgodnie z normą podczas każdej konserwacji okresowej wykonujemy między innymi:

  1. sprawdzenie stanu technicznego systemu,
  2. sprawdzenie stanu akumulatorów,
  3. sprawdzenie poprawności działania i wyregulowanie czujek,
  4. sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów,
  5. wymianę uszkodzonych podzespołów,
  6. przeprowadzenie próbnego alarmu,
  7. sprawdzenie współpracy ze Stacją Monitorowania Alarmów.