5. Konserwacja | www.i4c.pl

Category Archives: 5. Konserwacja

KONSERWACJA

Proponujemy konserwację funkcjonujących u Państwa instalacji.

Zgodnie z zestawem norm PN-93/E-08390 „Systemy alarmowe” zainstalowane systemy alarmowe powinny podlegać okresowej konserwacji. Konserwacja powinna być przeprowadzana w okresach zgodnych z wymaganiami dotyczącymi danego systemu alarmowego.

Zgodnie z normą podczas każdej konserwacji okresowej należy wykonać między innymi:

  1. sprawdzenie stanu technicznego systemu,
  2. sprawdzenie stanu akumulatorów,
  3. sprawdzenie poprawności działania i wyregulowanie czujek,
  4. sprawdzenie poprawności działania sygnalizatorów,
  5. wymianę uszkodzonych podzespołów,
  6. przeprowadzenie próbnego alarmu,
  7. sprawdzenie współpracy ze Stacją Monitorowania Alarmów.